Locatiecoordinator sportpark

Nederlandse vlag
  • Samen met de sportparkmedewerkers, overige collega’s en gebruikers de sportparken in Amsterdam Zuid in perfecte conditie houden.
  • Iedere dag, andere werkzaamheden op boeiende (topsport)locaties in de stad.
  • Zorgen dat alle Amsterdammers kunnen sporten en hun talenten ontwikkelen.

De functie

In de functie van locatiecoördinator sportparken Zuid regel je alles voor de dagelijkse uitvoering van het onderhoud op de sportparken in Amsterdam-Zuid. Een unieke en afwisselende baan waarin je continu in gesprek bent met je teammanager, voorlieden, sportparkmedewerkers en andere collega’s, gebruikers en diverse onderhoudspartijen. Waarbij duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie een steeds grotere rol in je werk spelen en je de kans krijgt om je te verdiepen in innovatieve onderhoudstechnieken, bijvoorbeeld tijdens een sportvakbeurs.

Je coördineert de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, instrueert en coacht medewerkers en bewaakt de voortgang en kwaliteit van alle werkzaamheden die nodig zijn voor het onderhoud van de sportparken. Gezien de vele topsportactiviteiten op de sportparken Zuid (hockey, roeien, cricket, tennis) dient het onderhoud van hoge kwaliteit te zijn. Daarbij ben je de schakel tussen de medewerkers/ voormannen op de parken, de teammanager en overige betrokken afdelingen binnen de gemeente. Ook stel je het jaarplan onderhoud op voor de verschillende parken en draag je mede zorg voor het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP). Je stroomlijnt de werkzaamheden voor onderhoud en bent voor sportverenigingen en externe leveranciers het eerste aanspreekpunt.

De teammanager is financieel eindverantwoordelijk maar ook jij hebt een belangrijke rol op (administratief) financieel gebied. Je zorgt voor inkooporders, bewaakt het inkoopproces en houdt facturen in de gaten. Ook denk je mee over de begroting en bewaak je de beschikbare budgetten en voer je samen met de teammanager kwartaalbudget gesprekken met het bedrijfsbureau. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de controle en borging van wettelijke keuringen van sportmaterialen/ sportaccommodaties. Ditzelfde geldt ook voor keuringen op het gebied van ARBO, RIE en VCA.

Vanuit jouw praktijkervaring lever je een bijdrage aan het projectteam van het bedrijfsbureau voor renovaties en nieuwbouwprojecten. Je bent adviserend lid en betrokken vanaf het begin tot oplevering.

Meer informatie over deze vacature kunt u hier vinden.

Geef een reactie