Kunstgras als oplossing voor PFAS-probleem

De Belgische gemeente Beveren gaat de komende twee jaar ruim 2 miljoen euro in kunstgras investeren omdat het beregeningswater voor de grasvelden verontreinigd is met PFAS.

kunstgras voor voetbal

De Belgische gemeente Beveren gaat de komende twee jaar ruim 2 miljoen euro in kunstgras investeren omdat het beregeningswater voor de grasvelden verontreinigd is met PFAS.

Vooruitlopend op een besluit van de Europese Commissie dat gebruik van rubber-infill waarschijnlijk zal gaan verbieden, kiest de Belgische gemeente wel voor kunstgrasvelden met kurk-infill.

De gemeente Beveren ziet kunstgras als oplossing om droogte het hoofd te bieden. De gemeente heeft daarom een speciaal droogteplan opgesteld.

“Tijdens de vorige zomers waren er problemen met het besproeien van het echte gras,” vertelde schepen Katrien Claus aan de Belgische tv-omroep VRT. “Het was lang droog, en grondwater oppompen was verboden.”

De gemeente werd ook verteld dat het gezuiverde afvalwater Aquafin dat tot dusver werd gebruikt om sportvelden te beregenen, mogelijk verontreinigd is met PFAS.

“Kunstgrasvelden hebben minder water nodig,” zo was haar redenering.

Uitgerekend deze week hebben  Nederland, Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden een plan ingediend bij het Europees Chemisch Agentschap (ECHA) dat het gebruik van PFAS-houdende middelen moet gaan verbieden.

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) is een groep van ongeveer 10.000 stoffen die niet of nauwelijks afbreken in de natuur en die tevens schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.  

Geef een reactie