Keuringsinstanties voortaan verantwoordelijk voor aanmelding en inning

Aanmelding voortaan door keuringsinstanties

Vanaf 1 april is het de taak van de keuringsinstanties om gekeurde sportvelden aan te melden bij NOC*NSF. Ook verzorgen zij voortaan de facturering rondom het gehele proces.

Sportvelden dienen zowel tijdens de aanleg als hun levensduur regelmatig door een erkend keuringsinstituut te worden gekeurd. Pas wanneer is vastgesteld dat het veld aan alle eisen voldoet en de betreffende sportbond een gebruikscertificaat heeft afgegeven, mag het veld worden benut.

Waar de verantwoordelijkheid voor de aanstelling van het keuringsinstituut vaak wel werd geregeld tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, bleek dat de afhandeling van dat proces nog wel eens problemen te geven. “Door de verantwoordelijkheid van de aanmelding voor dit certificaat bij de keuringsinstanties te leggen, creëer je gebruikersgemak. In plaats van twee of drie facturen gedurende het hele proces, ontvangt de gemeente voortaan nog maar één factuur,” zo licht Thomassen namens NOC*NSF de stap toe.

De stap moet ook voorkomen dat verengingen onnodig lang moeten wachten voordat het veld in gebruik kan worden genomen.

Geef een reactie