Nieuwe Omgevingswet “op z’n vroegst in juli 2023”

Minister De Jonge heeft laten weten dat hij meer tijd nodig heeft voor de nieuwe Omgevingswet. Eenmaal actief biedt de wet extra kansen om, bijvoorbeeld, sportparken beter te integreren.

Sportaccommodaties zijn een goede plek om biodiversiteit te stimuleren

Minister De Jonge heeft laten weten dat hij meer tijd nodig heeft voor de nieuwe Omgevingswet. Eenmaal actief biedt de wet extra kansen om, bijvoorbeeld, sportparken beter te integreren.

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening stelt dat ze eerst “zes maanden extra de tijd moeten nemen om verder te testen en te oefenen en te voorzien in extra ondersteuning voor de bevoegde gezagen. Dit betekent dat we als inwerkingtredingsdatum kiezen voor 1 juli 2023.”

In plaats van 26 verschillende wetten voor, onder meer, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, zal straks alles onder één wet worden teruggebracht

Hij voegt daar aan toe: “Voor mij is essentieel dat bij inwerkingtreding de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding komt en de urgente gebiedsontwikkeling door kan gaan.”

Bundeling van krachten

De nieuwe Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. De overheid wil voortaan het opstarten van ruimtelijke projecten makkelijker maken door alles bij één digitaal loket onder te brengen.

In plaats van 26 verschillende wetten voor, onder meer, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur, zal straks alles onder één wet worden teruggebracht.

De nieuwe wet moet voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming zorgen. Daarnaast moet het de participatie gaan bevorderen.

ICT-probleem

In zijn aankondiging schrijft De Jonge dat “deze wetgevingsoperatie wordt ondersteund door een digitaal stelsel. Ook hier zijn bestaande versnipperde voorzieningen en systemen meer in samenhang met elkaar in verbinding gebracht. Dit Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) is de verzameling van digitale voorzieningen die de uitvoering moet ondersteunen bij uitvoeren van de taken en het behalen van de doelen uit de wet. Het is niet één computerprogramma, maar een netwerk van ict-oplossingen.” Juist die complexiteit lijkt de introductie van de wet nu te vertragen.

Zes maanden meer tijd zou, volgens De Jonge, medewerkers de tijd geven verder te trainen en om de gehele werking van de keten verder te testen.

Geef een reactie