Internationale ontwikkelingen raken graszaadindustrie

Graszaadindustrie geraakt door internationale ontwikkelingen

De graszaadindustrie roept zowel grootverbruikers als hobbyisten op om zich goed in de Grasgids te verdiepen en tijdig hun bestelling voor graszaad door te geven. Net als alle andere industrieën voorziet ook de industrie voor graszaad dat het er niet aan ontkomt om prijsverhogingen door te berekenen.

Corona heeft de wereld letterlijk en figuurlijk door elkaar geschud. Juist op het moment dat er een oplossing tegen de medische symptomen en gevolgen van de pandemie waren gevonden, ging de internationale handelsmarkt op z’n kop. Prijzen voor (pallet)hout, papier en plastic stegen enorm en een gebrek aan zeecontainers maakte het onmogelijk voor leveranciers om tijdig de razendsnel gestegen vraag naar producten in te lossen. Die ontwikkelingen raakte ook de internationale markt voor graszaad. Daar komt nog bij dat ook de historische vraag- en aanbodstromen in deze markt, nu extra zijn ontregeld.

Internationale markt

Een van de knelpunten is dat de wereldwijde vraag naar graszaad extra hoog is. Met name de onverwacht hoge vraag in de Verenigde Staten stelt de markt voor een probleem. Als gevolg van die hoge vraag is ’s werelds grootste exporteur van graszaad in een zeer korte tijd een importeur van graszaad geworden. De druk die dit op de internationale markt legt wordt nog eens verhevigd door de groeiende vraag naar graszaad vanuit China.

Het grote verschil in vraag en aanbod moet, naast een mindere oogst, vooral aan de snel stijgende erkenning voor de noodzaak van een duurzame samenleving worden toegeschreven. Het thuiswerken, akkoorden die voortvloeiden uit zowel de Klimaattop in Glasgow als de Europese Green Deal voor een duurzame samenleving, hebben overheden en burgers niet alleen aan het denken gezet maar ook al gemotiveerd om zelf actie te ondernemen. Inmiddels investeren velen nu extra in een groene omgeving. Dat is een gunstige ontwikkeling waar veel bedrijfstakken van profiteren. Zo is het aantal hoveniers in Nederland recent tot boven de 13.000 gestegen. De onverwacht hoge vraag naar graszaad die dit alles met zich meebrengt maakt dat landen zoals China en de VS nu bereid zijn om forse prijzen te betalen om voldoende graszaad te importeren. Veel andere landen worden, al dan niet gedwongen, in die verschuiving van vraag en aanbod meegezogen. Leveranciers van graszaad werken nu hard om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. Daarbij proberen ze de historische verhoudingen zoveel mogelijk te respecteren. Dat is echter alleen mogelijk wanneer kopers van graszaad tijdig laten weten hoeveel ze willen bestellen.

Stijgende vraag naar voedsel

Ook de immer groeiende vraag naar granen en natuurlijke producten raakt de productie en prijs van graszaad. Die is namelijk gekoppeld aan de prijs voor granen. Zo drijven de spanningen tussen Rusland en de Oekraïne, samen dé graanschuur van Europa, bijvoorbeeld de prijs voor tarwe naar een nieuw record.  Die spanningen, in combinatie met droogte in Zuid-Amerika, zijn ook de reden waarom de prijs voor maïs op dit moment aanzienlijk hoger ligt. Tel daar de huidige droogte in de hoorn van Afrika, de politieke instabiliteit elders op het continent, de noodzaak voor massale voedselhulp in Afghanistan en grote delen van het Midden-Oosten bij op en het beeld is compleet. Al deze ontwikkelingen tezamen maken het voor veel graszaad-producerende boeren lucratiever om een overstap op voedingsgranen of minder veeleisende graszaden te overwegen.

De meeste boeren hebben een, min of meer, doorlopende leveringsafspraak met de graszaadleveranciers. Veel afspraken worden nu opengebroken om ook de toekomstige productie van graszaad te blijven garanderen. Maar omdat de leveringen voor 2023 afhankelijk zijn van wat nu in de grond zit, blijft het lastig te voorspellen wat dat betekent voor de aankomende oogst, verkoop en levering.

Beperkte speelruimte

Tot dusver is het de graszaadleveranciers gelukt om veel van die verschuivingen te compenseren. Dankzij de goede oogsten konden ze jarenlang over een extra voorraad beschikken. Inmiddels is deze echter uitgeput. Om die reden is al eind vorig jaar begonnen met de oogst van 2021 in de markt te zetten. Nu de vraag naar graszaad onverminderd hoog blijft, is de rek eruit. Hoewel de milde winter alle redenen geeft om positief gestemd te zijn over de aankomende oogst, blijft het vooralsnog koffiedik kijken hoeveel extra marge deze oogst zal opleveren. De kans is echter groot dat de leveranciers zich ook dit jaar gedwongen zien om deze oogst veel eerder dan normaal op de markt te brengen. Dat zou betekenen dat de druk op de markt tenminste tot diep in 2023 kan voortduren.

Gemeenten, golfbanen of hoveniers die er zeker van willen zijn dat ze straks voldoende voorraad hebben, wordt daarom aangeraden om tijdig hun bestelling door te geven. Dat zal de graszaadleveranciers zeker helpen deze zoveel mogelijk te respecteren. Ook is het raadzaam dat u zich nog eens extra in de Grasgids verdiept om, eventueel, de juiste alternatieven te overwegen. De meeste recente versie die in januari 2022 is uitgegeven, kunt u hier gratis downloaden. Dankzij de extra strenge eisen die we in Nederland voor toelating in de Grasgids hanteren, kunnen alle hierin vermelde rassen zich met de allerbeste gras rassen ter wereld meten.

Haal het maximale uit uw voorraad

Om maximaal profijt van uw graszaad te hebben, kunt u zelf ook een aantal stappen ondernemen. Hier zijn wat tips:

  • Opslag: graszaad moet in een droge omgeving met een koele, stabiele temperatuur worden opgeslagen.
  • Voorbereiding: zorg ervoor dat de toplaag van het in te zaaien perceel los is en dat er géén brokken zand, klei of andere materialen zoals stenen of stukken hout in de toplaag aanwezig zijn. Deze kunnen het ontkiemen en de grasgroei beperken of frustreren. Indien nodig kan de bodem verrijkt worden met een meststof of bodemverbeteraar.
  • Kiemkracht: de kiemkracht van het zaad is voor het eerste jaar na de Sluiting (zoals op het NAK-label is weergegeven), gecontroleerd. Afhankelijk van de wijze van opslag, zal die kiemkracht daarna jaarlijks afnemen. Breng het graszaad daarom binnen één jaar aan op het perceel.
  • Juiste mengsel: kies voor een mengsel waarvan de karakteristieken aansluiten op de omgeving of het gebruik van het in te zaaien perceel.
  • Inzaaimoment: zaai pas wanneer er géén nachtvorst meer is en wanneer de bodemtemperatuur rondom de 8 à 10 graden Celsius ligt. Zaai alleen wanneer het windstil is.
  • Water: zorg ervoor dat het opkomend gras dagelijks water krijgt tot het moment dat de mat en de wortels zich hebben gevestigd.

De populariteit van gras vraagt momenteel veel van de graszaad producerende industrie. Die heeft inmiddels alle zaadjes geplant om hier verandering in te brengen en om in de toekomst meer ruimte te creëren. Door nu uw bestelling te plaatsen en de graszaadleverancier te betrekken bij uw wensen of nadrukkelijk hun adviezen tot u te nemen, zal het zeker mogelijk zijn om de impact van die druk te beperken zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan uw golfbaan, recreatieveld of sportveld.

Geef een reactie