Hybrideveld in doelgebied alleen maakt veld onreglementair

Zwakke plekken op voetbalvelden versterken door er een stukje hybride-gras neer te leggen, maakt dat het veld niet langer voldoet aan het KNVB regelment. “Beter onderhoud of een betere spreiding van de activiteiten is vaak al voldoende om te voorkomen dat dit probleem überhaupt gaat spelen,” zegt

Doelgebied versterken met hybridegras mag niet

Zwakke plekken op voetbalvelden versterken door er een stukje hybride-gras neer te leggen, maakt dat het veld niet langer voldoet aan het KNVB regelment. “Beter onderhoud of een betere spreiding van de activiteiten is vaak al voldoende om te voorkomen dat dit probleem überhaupt gaat spelen,” zegt KNVB Adviseur Accommodatiezaken, Patrick Balemans.

Dat het idee leeft om voetbalvelden gedeeltelijk te versterken door op de kwetsbare plekken een stukje hybride aan te leggen, bleek wel tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties in Houten jongstleden. Daar gaven verschillende partijen toe dat ze deze oplossing adviseren. Onder hen waren cultuurtechnische bedrijven en leveranciers van hybride oplossingen. Volgens hen lenen de lijnen van het 16 metergebied zich uitstekend om de scheidslijn tussen het hybride en het 100% natuurgrasdeel te maskeren.

De regels van de KNVB staan dat echter niet toe.

“Om veiligheidsredenen schrijft het KNVB-regelement voor dat het hele veld uit één en dezelfde constructie moet bestaan,” zo merkt KNVB Adviseur Accommodatiezaken, Patrick Balemans op. “Het is niet wenselijk dat een veld van, bijvoorbeeld, zacht naar hard gaat door de aan- of afwezigheid van een hybride constructie in een deel van het veld.” Omdat spelers mogelijk plotseling een hele andere grip kunnen ervaren, kan dit blessures in de hand werken.

“Het is verstandiger om eerst na te gaan of het onderhoud goed op orde is en of de gebruiker de afspraken naleeft”

Patrick Balemans, KNVB

Goed onderhoud doet al veel

Door de komst van kunstgrasvelden is ook de kwaliteit van de natuurgrasvelden aanzienlijk verhoogd. Voor velden waar delen van het veld nog voor het einde van het seizoen zijn stukgespeelt, adviseert Balemans om eerst het onderhoud onder de loep te nemen. “Het is verstandiger om eerst na te gaan of het onderhoud goed op orde is en of de gebruiker de afspraken naleeft,” zo merkt hij op.

Zo maakt het al een heel verschil of de doelgebieden alleen voor wedstrijdsituaties worden gebruikt of ook tijdens de warming up, trainingen of wanneer mensen zomaar wat op het veld komen spelen.

Hij wijst erop dat verplaatsbare doelen een goede oplossing bieden om te voorkomen dat er altijd op hetzelfde stukje veld wordt gespeeld. “Vaak zien we ook dat het hier alleen het doelgebied aan de zijde van de kantine betreft. Goede afspraken met de huurder van het veld kunnen eveneens helpen de voortijdige slijtage van het grasveld te voorkomen.”

Ander type veld vraagt andere aandacht

Wanneer een veld deels bestaat uit een andere ondergrond, dan vereist dit ook twee verschillende vormen van onderhoud. Hybride-velden staan er juist om bekend dat ze méér specialistisch onderhoud vergen. Bovendien lenen hybridevelden zich niet voor het diepbeluchten of het aanbrengen van zandsleuven om een versnelde ontwatering van het veld te stimuleren. Het gedeeltelijk versterken van een veld kan dus de rekening voor onderhoud aanzienlijk omhoog stuwen.

Patrick Balemans: “Ook is de kans op onvlakheden groter doordat specifiek onderhoud maar op een deel van het veld wordt uitgevoerd.”

Geef een reactie