Het verborgen leed dat kostenstijging heet

De inflatie en stijgende energiekosten zijn actueel maar Stichting Waarborgfonds Sport waarschuwt clubs dat stijgende kosten ook op de lange termijn gevoeld gaan worden.

Penaltystip

De inflatie en stijgende energiekosten zijn actueel maar Stichting Waarborgfonds Sport waarschuwt clubs dat stijgende kosten ook op de lange termijn gevoeld gaan worden.

“SWS krijgt ieder jaar van meer dan 1.400 sportorganisaties, waar SWS een borgstelling voor heeft verstrekt, jaarstukken toegezonden. Deze stukken zijn een terugblik op een afgesloten periode en geven, bijvoorbeeld wat de energielasten betreft, niet altijd inzicht in de actuele situatie. Wel wordt steeds vaker melding gemaakt van het jaarlijks verbruik aan energie,” zo verklaart SWS-directeur Dick Zeegers de huidige focus op de kosten voor energie.

“Met de huidige focus op de inflatie en energiekosten vergeten we de totale impact die alle extra kosten straks gaan hebben op de investering in onze sportaccommodaties”

Dick Zeegers, Stichting Waarborgfonds Sport

Hij waarschuwt echter dat ook de oplopende rente en stijgende loon- en bouwkosten een forse druk leggen op investeringen in sportaccommodaties. “Met de huidige focus op de inflatie en energiekosten vergeten we de totale impact die alle extra kosten straks gaan hebben op de investering in onze sportaccommodaties,” zo vertelt hij aan Sportvelden.info. Zo zullen de stijgende energiekosten ongetwijfeld tot duurder kunstgras gaan leiden terwijl de stijgende lonen en bouwkosten ook ’n impact zullen hebben op de aanleg van sportvelden.

Een optie om met name dat laatste te drukken is door te overwegen om de renovatie of aanleg van een sportveld in het voor- of najaar te plannen. Wat dit u kan brengen leest u binnenkort op Sportvelden.info.

Stijgende rente

De rente is het afgelopen jaar met meer dan 3% gestegenen. “Dat heeft een forse impact op de sector,” zo stelt Zeegers. Als voorbeeld verwijst hij naar de aanleg van padelbanen. “In 2020 kostte de aanleg van twee padelbanen ongeveer 100.000 euro. Inmiddels is de prijs hiervan verdubbeld.” Zeegers neemt padelbanen als voorbeeld omdat de sport momenteel booming is maar ook omdat de kosten voor de aanleg van padelbanen redelijk rechttoe, rechtaan zijn. Dat ligt anders bij de overige sportondergronden. “De aanleg van een kunstgras voetbalveld of hockeyveld is vrijwel overal uniek waardoor deze vooraf minder eenvoudig te vergelijken zijn,” zo verklaart hij. Hij tekent daarbij aan dat SWS geen overheidsproject waarborgt.

Waar de aanleg van hockeyvelden en tennis- of padelbanen doorgaans gefinancierd worden door de club zelf en dus in aanmerking komen voor een borging door SWS, komen investering in voetbalvelden doorgaans ten laste van de gemeente. “Het zal dus veel afhangen van de omvang van het potje dat de gemeente hiervoor beschikbaar heeft om in dit soort velden te blijven investeren.”

Innovaties bieden toekomst

Volgens Zeegers vangen de sportclubs de hogere investeringssom in de regel op door een hogere aanvraag van de BOSA-subsidie (20% van de extra investering) en een hogere leensom (80% van de extra investering). “Het is echter de vraag of deze leensom nog gedragen kan worden in de exploitatie nu ook de rente is toegenomen.”

“De Bosa en de Specifieke Uitkering Stimulering Sport-subsidie zijn vooral ’n prikkel om de verduurzaming middels sport en sportaccommodaties te stimuleren. Door sportvelden ook te gaan zien als middel om Nederland klimaatadaptief te maken en de omgeving te helpen te verduurzamen, kan vast ook de deur naar andere financiële ondersteuning openen.”

Dick Zeegers, Stichting Waarborgfonds Sport

Inmiddels is bekend dat voor de BOSA in 2023 een potje van 77 miljoen euro beschikbaar is. De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De subsidieaanvraag moet minimaal € 2.500 zijn en mag niet hoger zijn dan € 2.500.000 per kalenderjaar. 

Ontwikkelingen zoals het Collectorveld en andere initiatieven waarbij sportvelden helpen om de omgeving te verduurzamen, juicht hij toe. “De Bosa en de Specifieke Uitkering Stimulering Sport-subsidie zijn vooral ’n prikkel om de verduurzaming middels sport en sportaccommodaties te stimuleren. Door sportvelden ook te gaan zien als middel om Nederland klimaatadaptief te maken en de omgeving te helpen te verduurzamen, kan vast ook de deur naar andere financiële ondersteuning openen.” 

Specifieke Uitkering Stimulering Sport (SPUK) is voor gemeenten en subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw. Aanvragen voor een uitkering kunnen tussen 1 januari en 28 februari worden ingediend.

Geef een reactie