Helft velden in Noorwegen vervuild nog steeds

Meer dan vijf jaar nadat gegevens over de verspreiding van infill op Noorse kunstgrasvelden voor de Europese autoriteiten aanleiding was om actie tegen microplasticvervuiling door kunstgras te ondernemen, voldoet meer dan de helft van de velden in het land nog altijd niet aan de basisregels.

microplasticvervuiling door kunstgras

Meer dan vijf jaar nadat gegevens over de verspreiding van infill op Noorse kunstgrasvelden voor de Europese autoriteiten aanleiding was om actie tegen microplasticvervuiling door kunstgras te ondernemen, voldoet meer dan de helft van de velden in het land nog altijd niet aan de basisregels.

De Noorse milieuautoriteiten trekken deze schokkende conclusie na een recente steekproef.

Slechte onderhoudspraktijken die in Noorwegen waren waargenomen, evenals analyse van de impact van wind op kunstgrasvelden, waren de reden waarom de Europese autoriteiten aanvankelijk beweerden dat derde generatie kunstgrasvelden elk jaarlijks zo’n 5.000-6.000 kg aan infill verloren.

Reden genoeg voor de Europese autoriteiten om hard in te grijpen en met name kunstgras de duimschroeven aan te draaien.

De industrie heeft de bewering altijd betwist en de verspreiding van infill laten onderzoeken door een onafhankelijk milieuadviesbureau uit Denemarken. Deze adviseurs kwamen tot de conclusie dat, door maatregelen te treffen die instrooimigratie kunnen keren, de verspreiding van infill met meer dan 98% kon worden verminderd tot ongeveer 50 kg per veld per jaar. Inmiddels hebben FIFA en World Rugby dit soort maatregelen opgenomen in hun handboeken. Behalve in Noorwegen, zo blijkt.

Nog steeds niet de norm

De Noorse autoriteiten hebben al wetgeving voor kunstgrasvelden. De Pollution Control Regulation 23A regelt het ontwerp en de werking van kunstgrasvelden met polymerische infill.

Momenteel liggen er ongeveer 2.000 van dit soort velden in Noorwegen.

Onlangs heeft het Noorse Milieuagentschap 88 velden gecontroleerd: 76 daarvan waren in eigendom van gemeenschappen of gemeenten en 12 velden waren in eigendom van de clubs.

Bij helft daarvan waren geen maatregelen getroffen. 70% van de gecontroleerde eigenaren had niet genoeg gedaan om spelers en officials bewust te maken van vervuiling door microplastics van kunstgrasvelden en wat ze konden doen om dit te voorkomen.

“Het is erg belangrijk dat eigenaren ervoor zorgen dat er maatregelen worden genomen om rubberkorrels op te vangen om te voorkomen dat ze buiten het veld komen”, zegt afdelingsdirecteur Marit Kjeldby.

In een onderzoek uit 2021 concludeerde het bureau dat Noorwegen jaarlijks 19.000 ton microplasticvervuiling ervaart. Volgens de onderzoekers was 6.000 ton daarvan afkomstig van kunstgrasvelden.

“De gemeenten en de sportfaciliteiten moeten corrigeren wat tijdens deze audit is ontdekt. ​​Dit geldt met name voor de vereiste om fysieke barrières rond velden te hebben. De overheid zal erop toezien dat dit gebeurt”, waarschuwde Kjeldby.

Geef een reactie