Verbeterde versie van top shockpad is z’n tijd vooruit

Met de start van het nieuwe decennium heeft ook de ProPlay-Sport20 een kleine update ondergaan. Op die manier is ’s werelds meest populaire shockpad toekomstbestendig gemaakt. 2020 bleek een jaar te zijn waarin van iedereen veel werd geëist, maar de vernieuwde ProPlay-Sport20 heeft de vuurdoop glansrijk doorstaan.

De ProPlay-Sport20 wordt alom geroemd vanwege haar sporttechnische prestaties en hoge drainagecapaciteit. Omdat de shockpad is gemaakt van schuimresiduen scoort deze shockpad ook hoog wanneer de impact wordt bekeken die een kunstgrassysteem heeft op het milieu. Mede daarom is de vraag naar de ProPlay-Sport20 in de afgelopen jaren explosief gestegen. Om de hoogwaardige kwaliteit en beschikbaarheid ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen, besloot Schmitz Foam Products de samenstelling van de ProPlay-Sport20 te herzien. In de vernieuwde versie is de welbekende en vertrouwde 12mm dikke laag van schuimvlokken gecombineerd met een 8mm dikke foamlaag. ‘Sinds dit jaar lamineren we de ProPlay-Sport20 met een polyethyleen foam dat speciaal voor Schmitz Foam Products wordt geproduceerd. Vanaf 2021 nemen we de productie van dat foam in eigen hand. Door in onze processen en producten te blijven investeren, behouden we zelf de regie in de supply chain en anticiperen we op de voortdurend toenemende vraag naar ProPlay,’ zo legt Ron Lokhorst, Export Manager bij Schmitz Foam Products uit.

De aanpassing sluit aan op het streven van overheden en industrieën om de komende jaren slimmer en efficiënter te gaan produceren om zo schaarse grondstoffen optimaal te benutten. ‘Bij Schmitz Foam Products is dat streven al in de jaren ’80 geïntroduceerd. Vandaar dat wij snijrestanten van ’s werelds grootse foamproducenten een tweede kans geven door ze als basismateriaal te gebruiken voor onze ProPlay. Nu onze toeleveranciers ook efficiënter gaan produceren, moeten ook wij als trendsetter een nieuwe stap nemen om voorop te blijven. Op die manier kunnen wij onze leveringen blijven garanderen.’

Duurzaam veld

De nieuwe ProPlay-Sport 20 is dit jaar voor het eerst gebruikt. Eén van de eerste Nederlandse kunstgras voetbalvelden die daarvan profiteerde, is het gerenoveerde hoofdveld van Be Quick’28 in Zwolle. Voor het veld is opnieuw het infill zand en de TPE infill gebruikt dat al in de oude mat zat. ‘De gemeente heeft een duidelijk beleid omtrent duurzaam bouwen en streeft ernaar om goede materialen zoveel mogelijk te hergebruiken,’ zo licht Jos Florax van de gemeente Zwolle de beslissing toe. Onder de mat is nu de ProPlay-Sport20 toegepast. ‘Van de aannemer werd verwacht dat deze een veld zou opleveren dat voldoet aan de eisen die de KNVB-norm voor kunstgrasvelden stelt. Omdat we de bestaande fundering van zand en steagran niet wilden vervangen, is gekozen voor het toepassen van de ProPlay-Sport 20 platen. Dat bleek vanuit de KNVB de enige mogelijkheid te zijn om aan die eisen te voldoen. Als we die onderbouw hadden moeten afgraven en moeten vervangen door nieuw zand, dan hadden we onze duurzaamheidsprincipes geweld aangedaan,’ aldus Florax.

Het hoofdveld van Be Quick’28 is nu het tweede kunstgrasveld op het sportpark dat ligt op een ProPlay-Sport20 shockpad. Veld zes, dat nu is overgedragen aan buurman PEC Zwolle, werd door de stadionclub gerenoveerd en voorzien van een nieuwe toplaag. De club gaat dat veld gebruiken voor haar eigen jeugdopleiding. PEC Zwolle gebruikte voor dit veld de kunstgrasmat met TPE infill dat uit het stadion afkomstig was omdat voor het stadion naar natuurgras werd overgestapt. Omdat de bestaande ProPlay op veld zes nog altijd in goede conditie was, werd besloten om deze hier te handhaven. Volgens aannemer CSC Sport kon met deze keuze het kunstgras toch alle beoogde sport- en speltechnische waardes behalen ondanks het feit dat de onderbouw in het stadion anders was. De grote winst zit ‘m echter in het feit dat met dit besluit ook hier de door de gemeente gevolgde principes van duurzaam bouwen, konden worden gehandhaafd.

Makkelijk hanteerbaar voor bouwers

De allereersten die merkten dat de ProPlay-Sport20 is aangepast, waren de bouwers van het veld. De nieuwe ProPlay-Sport20 is namelijk 25% lichter dan haar voorganger. ‘De zomerperiode betekent voor ons show-time. Dan moeten wij er in alle opzichten staan. Onze bouwers worden dan geacht een kunstgrasveld onder grote tijdsdruk en in warme, zomerse, omstandigheden te bouwen. Hoe lichter het werk voor hen is, hoe beter het eindresultaat zal zijn,’ erkent Arjan Emaus van sportveldenbouwer Sallandse United die verantwoordelijk was voor de renovatie van het hoofdveld. Dankzij de karakteristieke vorm van een puzzelstuk, en het lagere gewicht, is het prettig werken met de ProPlay-Sport20. ‘Het vergt minder van onze medewerkers en het helpt ons om een kunstgrasveld sneller af te werken.’

Toekomstbestendige shockpad

ProPlay shockpads worden geleverd met een garantie van 25 jaar maar de verwachte levensduur zal daar een meervoud van zijn. Aangezien de fabrikant van de kunstgrasmat een garantie van tenminste 12 jaar voor de mat heeft afgegeven, helpt de ProPlay-Sport20 de gemeente Zwolle straks wederom bij het respecteren van haar duurzaamheidsteven wanneer het moment daar is om het hoofdveld opnieuw te renoveren. ‘Die 25 jaar kunnen wij garanderen omdat ProPlay zich daadwerkelijk al voor deze periode in de praktijk heeft bewezen,’ stelt Ron Lokhorst. AFC IJburg bij Amsterdam is een voorbeeld van een club die besloot om de aanwezige ProPlay-Sport20 te laten liggen toen haar kunstgrasveld werd gerenoveerd. ‘ProPlay wordt al sinds het begin van de jaren ’90 gelegd en we horen steeds vaker verhalen van verenigingen die nog altijd tevreden zijn over de aanhoudende performance van de shockpad.’ Dat de vernieuwde ProPlay-Sport20 nu uit twee lagen bestaat heeft geen invloed op de levensduur. ‘Beide lagen bestaan uit hetzelfde basismateriaal en worden thermisch met elkaar verbonden. Die methode wordt door ons al jaren gebruikt om van schuimresiduevlokken één goede plaat te maken en heeft zich bewezen. Schmitz Foam Products is volledig toegewijd aan het produceren van shockpads en we beheersen dat proces tot in detail omdat we veel hebben geïnvesteerd in de ontwikkeling van de methode.’

De ontwikkelingen van het afgelopen jaar hebben, onverwacht, aangetoond hoe belangrijk voortdurende innovatie is wanneer je kwaliteit en kwantiteit wilt kunnen blijven handhaven. ‘COVID-19 heeft ook Schmitz Foam Products geraakt maar de test om te kunnen blijven leveren, ondanks een tijdelijk terugloop in de aanvoer van het basismateriaal, hebben we glansrijk doorstaan.’ Terwijl veel schuimfabrikanten even hun productie verminderden of stil moesten leggen vanwege een lockdown, kon Schmitz Foam Products nog altijd terugvallen op onze voorraad. Door ons productieproces en de ProPlay aan te passen zijn we nu in staan om op beter in te spelen op de vraag. Op basis van onder andere de voorspellingen van onze relaties, bouwen we voorraden in het laagseizoen op waardoor we structureel in staat zijn om met korte levertijden te leveren,’ aldus Lokhorst. Schmitz Foam Products koos ervoor om de ProPlay-Sport20 toekomstbestendig te maken om zo in staat te blijven om op alle ontwikkelingen te reageren. De ervaringen die al in het eerste jaar van gebruik zijn opgedaan, tonen meteen aan dat de populairste shockpad ter wereld de kwaliteits- en leveringstoetsen kan weerstaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.