EU onderzoekt overtredingen kunstgrasindustrie

De Europese Commissie voert onaangekondigde inspecties uit bij bedrijven die actief zijn in de kunstgrasindustrie. Het onderzoek vindt plaats in verschillende lidstaten.

Kunstgrasproductie

De Europese Commissie voert onaangekondigde inspecties uit bij bedrijven die actief zijn in de kunstgrasindustrie. Het onderzoek vindt plaats in verschillende lidstaten.

De Commissie maakt zich zorgen over dat de geïnspecteerde bedrijven mogelijk de EU-mededingingsregels hebben geschonden die kartels en restrictieve handelspraktijken verbieden (artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (“VWEU”)).

Het onderzoek betreft kunstgras voor sport.

De ambtenaren van de Commissie werden vergezeld door hun tegenhangers van de nationale mededingingsautoriteiten van de lidstaten waar de inspecties werden uitgevoerd.

Onaangekondigde inspecties zijn een voorbereidende onderzoeksstap naar vermoedelijke concurrentieverstorende praktijken. Het feit dat de Commissie dergelijke inspecties uitvoert en formele verzoeken om informatie verstuurt, betekent niet dat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan concurrentieverstorend gedrag en loopt evenmin vooruit op de uitkomst van het onderzoek zelf. Volgens een statement van de Europese Commissie, “eerbiedigt de commissie de rechten van verdediging, met name het recht van bedrijven om te worden gehoord in antitrustprocedures.”

Er is geen wettelijke termijn om onderzoeken naar concurrentieverstorend gedrag af te ronden. De duur ervan hangt af van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van elke zaak, de mate waarin de betrokken ondernemingen met de Commissie samenwerken en de reikwijdte van de uitoefening van de rechten van verdediging.

Onder het clementieprogramma van de Commissie kunnen bedrijven die betrokken zijn geweest bij een geheim kartel immuniteit tegen geldboeten of aanzienlijke boeteverminderingen krijgen in ruil voor het melden van het gedrag en het meewerken met de Commissie tijdens haar onderzoek. Particulieren en bedrijven kunnen kartels of ander concurrentiebeperkend gedrag op anonieme basis melden via de klokkenluidersregeling van de Commissie.

‘Zwaar gereguleerde industrie’

De EMEA Synthetic Turf Council, de belangenvereniging waar bedrijven uit de kunstgrasindustrie informatie kunnen uitwisselen of bespreken binnen de kaders zoals de EU die heeft gesteld, heeft inmiddels gereageerd.

“ESTC is op de hoogte van het recente nieuws over de inval van de antitrustwaakhond van de Europese Unie bij bedrijven die actief zijn in de kunstgrasindustrie. Hoewel we geen commentaar kunnen geven op specifieke gevallen of betrokken bedrijven, geloven we vast in het belang van eerlijke concurrentie en naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Als vertegenwoordiger van de kunstgrasindustrie benadrukken we onze toewijding aan het bevorderen van een concurrerende marktomgeving die zowel consumenten als bedrijven ten goede komt. Onze branche heeft een staat van dienst op het gebied van het bevorderen van innovatie, het leveren van hoogwaardige producten en het voldoen aan de veranderende behoeften van klanten in verschillende sectoren.

De kunstgrasindustrie opereert in een sterk gereguleerde omgeving en houdt zich aan strikte normen en richtlijnen. We staan volledig achter het beleid inzake eerlijke concurrentie en de naleving van antitrustregels. Wij zijn van mening dat gezonde concurrentie innovatie stimuleert, technologische vooruitgang bevordert en uiteindelijk de eindgebruikers ten goede komt.

We moedigen de Europese Commissie en de antitrustwaakhond aan om een grondig onderzoek uit te voeren om de integriteit en transparantie van de markt te waarborgen. We zijn ervan overtuigd dat de kunstgrasindustrie als geheel tijdens dit proces blijk zal geven van haar toewijding aan naleving en eerlijke praktijken.

ESTC blijft toegewijd aan het handhaven van de hoogste ethische normen en het samenwerken met toezichthouders om een eerlijke en concurrerende markt te garanderen. We zijn toegewijd aan het leveren van veilige, duurzame en goed presterende kunstgrasoplossingen aan onze klanten, terwijl we voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Mochten er verdere ontwikkelingen zijn met betrekking tot deze zaak, dan zullen we blijven samenwerken met de autoriteiten en alle nodige informatie verstrekken om hun onderzoek te ondersteunen. We blijven vertrouwen hebben in de integriteit van onze branche en haar inzet voor het bevorderen van eerlijke concurrentie en het leveren van innovatieve oplossingen aan klanten.”

TenCate Grass

TenCate Grass CEO Michael Vogel, heeft bevestigd aan het ANP dat zijn bedrijf vandaag is bezocht door de autoriteiten. De topman onthield zich verder van commentaar. TenCate Grass is ’s werelds grootste fabrikant van kunstgrasgarens en levert die aan vele tapijtfabrikanten. Daar zitten ook meerdere tufters onder die rechtstreeks concureren met kunstgrastapijtfabrikanten GreenFields en Tigerturf die allebei ook onder de TenCate Grass Group vallen. Naast garens en tapijtfabrikanten, heeft de TenCate Grass Group ook (een belang in) diverse installateurs. In Nederland is dat CSC Sport.

Geef een reactie