Erwin Beltman

Tussen 2013 en 2022 tilde Erwin Beltman met zijn team de grasmat van stadion De Kuip naar een hoger niveau. Tegenwoordig werkt hij als consultant. Op Sportvelden.info deelt hij z’n ervaringen om goede grasmatten te bereiken. Vandaag bespreekt hij de relatie die groundsmen en greenkeepers hebben met BBB.

Eén maand nadat de Boer Burger Beweging (BBB) als grote winnaar uit de Provinciale Verkiezingen kwam, staat BBB nu ook hoog op de agenda van groundsmen en greenkeepers. Ik heb het hier over Beluchten, Bezanden en Bemesten. Deze werkzaamheden zijn cruciaal in deze tijd van het jaar omdat de velden er na de winterstop hobbelig of ongelijk bij liggen. Dat komt voornamelijk door de verschillende grassoorten die er nu in de mat zitten. Naast de gewenste sportveldgrassen die bij het inzaaien of doorzaaien in de Grasgids waren geselecteerd, hebben ook ongewenste grassen de periode van relatieve rust qua bespeling en minder goede groeiomstandigheden voor sportgrassen, aangegrepen om zich te vestigen en te vermenigvuldigen. Het veld kort maaien helpt maar dat vereist dus dat dat maaien regelmatig gebeurt. Vooral voor de breedtesport is dat een luxe die weinig clubs of gemeente zich kunnen veroorloven. Misschien alleen die verenigingen waar het maaien met een maairobot gebeurt maar ook dat heeft consequenties die ik in de toekomst zal belichten. De korte klap is om de landrol in te zetten om die hobbels plat te drukken maar de keerzijde daarvan is dat je daarmee ook de bodem verdicht. Wanneer het veld niet wordt geprikt dan breekt je dat op als het regent. Mijn advies is daarom om het veld nu te walsen en daarna te beluchten en te bezanden.

Lucht is leven

Nu het gras uit haar relatieve winterslaap komt, wil het de komst van het voorjaar en de gunstigere omstandigheden, optimaal benutten. Meer lucht is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Niet alleen voor de top van het grasplantje dat boven de grond staat, maar ook voor de wortels. Om een goede grasmat te krijgen is het belangrijk dat de bovenste 60cm van de aarde goed doorwortelbaar is. Gras is ontzettend sterk maar moet af en toe gekieteld worden om de groei van nieuwe wortels te stimuleren. Hoe je dat doet, wordt onder andere in dit artikel besproken.

Lucht in de bodem brengen kan op verschillende manieren. Waarschijnlijk is de bekendste het zogenaamd Vertidrainen maar ook de Pro Core kan worden gebruikt. Beide machines breken de grond open. Dat kan het tot op een diepte van 40 cm. Een schudbeluchter kan dat zelfs tot 50 cm. Waar de Vertidrain pennen de grond in slaat, snijdt de schudbeluchter de toplaag met roterende messen. Wanneer die mesjes niet dieper gaan dan de eerste paar centimeter, dan heet dat slitten. Ik raad aan om een veld, afhankelijk van de omstandigheden, tenminste twee keer per jaar hieraan te onderwerpen.

Met beleid bezanden

Wie belucht, doet er ook verstandig aan om het veld ook te bezanden. Dat vult de ontstane sleuven of gaten waarlangs het water dieper de bodem in kan zakken. Ook biedt die ruimte wortels de kans om te groeien. Daarnaast verschraald het het oppervlak en is een bezand veld minder gladder. Bij de keuze van het zand is de fractie van het zand veel-bepalend. De ideale toplaag voor sport is 15 tot 20 cm dik met een M50-cijfer van 180-250, een leemgehalte van <10% en bevat het ongeveer 3% organische stof. Als je gaat bezanden, dan is het raadzaam om een zand met een M50-cijfer van 180-230 te pakken waarvan het leemgehalte <5% en organische stofgehalte minder dan 1% is. Behalve deze technische specificaties is het ook belangrijk vast te stellen wat de bron is van het zand. Ik heb wel eens bezandingszand gezien waar nog stukjes schelpen in zaten. Ik kan je vertellen: als je dat gebruikt, dan biedt je spelers iets om te klagen. Spelers zijn sowieso gevoelig voor onderhoudswerkzaamheden, ongeacht het resultaat. Zij zien nu eenmaal niet graag de openingen die het beluchten achterlaten uit vrees dat hun noppen daar in blijven haken. Plan daarom het bezanden een aantal dagen voordat het veld weer wordt gebruikt.

Beter dankzij bemesten

Zeker na zo’n trage opstart van het voorjaar als dit jaar, kan het gras wel een extra zetje gebruiken door het te bemesten. Dat zul je nu goed moeten plannen want de keerzijde daarvan is dat, als het gras daar op aanslaat en de weersomstandigheden een groeispurt mogelijk maken, dit extra werkzaamheden met zich mee brengt om de mat op de juiste hoogte te houden. Kijk er niet van op dat je het gras de komende periode dan extra moet maaien. Wel of niet bemesten is een lastige. Voor de professionele sporten ligt dat voor de hand: voor veel clubs zijn de wedstrijdresultaten van de komende weken cruciaal. Hoewel dat ook voor de breedtesport geldt, kun je je afvragen wat daar nu de meerwaarde van zal zijn wanneer veel velden al over ruim een maand er letterlijk uit worden gehaald tijdens de grote renovatie.

De meest bekende bemesting is NPK-bemesting: stikstof, fosfaat en kalium. Deze drie hoofdelementen zorgen voor sterke en gezonde groei en bloei. Vooral stikstofbemesting is belangrijk maar de gift luistert heel nauw: het mag niet te hoog en niet te laag zijn. Is het dat wel dat remt het de wortelgroei. De stikstofbehoefte is afhankelijk van de levering uit de bodem en het weer. Beiden zijn niet goed in te schatten wat maakt dat je zowel de groei moet beoordelen als ervaring hebben met de betreffende grasmat.

Ook de fosfaatgift luistert nauw. Gras haalt haar meeste fosfaat uit het bodemleven zelf. Een extra gift zal de wortelgroei juist remmen in plaats van stimuleren. Fosfaat verplaatst zich traag door de bodem. Wortels moeten er dus naar toegroeien.

In gras zorgen kaliumionen voor een betere vochthuishouding en stofwisselingsproces. Een gift kalium zal dus de groei en kwaliteit van het gras stimuleren.

Naast NPK-bemesting heb je ook KAS: Kalkammonsalpeter, een stikstofhoudende kunstmest in korrelvorm.

Beperkt beregenen

Nu het aantal zonuren en de intensiteit van de zon toeneemt, zal zeker bij gebruik van KAS, beregenen noodzakelijk zijn. Doe je dat niet, dan zal je grasmat verbranden. Gras is een robuuste plant maar de combinatie van een teveel aan KAS en tekort aan water kan het niet aan.

Of er veel aanvullende beregening noodzakelijk is, blijft de vraag. Nu het eerste kwartaal van dit jaar de boeken in gaat als één van de natste ooit, ga ik er vanuit dat de meeste velden nu voldoende vocht in de bodem hebben om van te bestaan. Daarom is het nu belangrijk dat we dat vocht de komende periode zo goed mogelijk vasthouden.

Erwin Beltman is voormalig groundsman van Stadion De Kuip in Rotterdam. Tussen 2013 en 2022 werd het stadionveld acht keer op rij uitgeroepen tot beste veld van de Nederlandse Eredivisie. Tegenwoordig is hij directeur van Master in Grass en ondersteunt en adviseert hij collega groundsmen.

De visie of informatie die hij in zijn artikelen deelt, hoeven niet perse die van de uitgever te zijn.

In mei ga ik dieper in op de stress die groundsmen en greenkeepers in deze tijd van het jaar ervaren en hoe men daar het beste mee kan om gaan.

Geef een reactie