Concepttekst milieu hygiënische kwaliteit gerecycled zand

Sinds deze week loopt er een publieke consultatie voor de concepttekst voor een beoordelingsrichtlijn (BRL) voor de milieu hygiënische kwaliteit van gerecycled instrooizand. Belangstellenden hebben tot 3 juni de tijd op te reageren.

De BRL is bedoeld zand uit een gerecycled kunstgrasveld willen hergebruiken in een nieuw veld. Het zand valt dan onder het Besluit Bodemkwaliteit waardoor het voorzien moet zijn van een milieuverklaring.

In de beoordelingsrichtlijn staan de eisen waaraan dat zand moet voldoen.

Het concept kan hier worden ingezien.

Voor vragen kan men terecht bij Ulbert Hofstra van SGS Intron (ulbert.hofstra@sgs.com)

Geef een reactie