BSNC wil vroegtijdige evaluatie KZS

Eén jaar nadat branchevereniging BSNC gedeeltelijk buitenspel werd gezet bij het uitwerken van het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem (KZS), heeft de BSNC het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nu gevraagd om zo snel mogelijk te starten met de evaluatie van dat KZS. Het liefst nog voor de zomer begint.

Kwaliteitzorgsysteem krijgt nieuwe impuls

Eén jaar nadat branchevereniging BSNC gedeeltelijk buitenspel werd gezet bij het uitwerken van het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem (KZS), heeft de BSNC het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nu gevraagd om zo snel mogelijk te starten met de evaluatie van dat KZS. Het liefst nog voor de zomer begint.

Middels een brandbrief heeft de BSNC haar verzoek op 16 juni schriftelijk ingediend. Het schrijven heeft de instemming van alle leden. De branchevereniging meent namelijk dat de sport erbij gebaat is wanneer marktpartijen volwaardig en gelijkwaardig mogen deelnemen.

Volgens hen is er nu, na de mededeling van NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) vorig jaar dat zij niet langer een rol zien voor de BSNC in de Programmaraad van het Kwaliteitszorgsysteem 2.0, niet langer sprake van die volwaardige en gelijkwaardige deelname.

Kansrijke onderneming?

VWS heeft de opstart van de herinrichting van het Kwaliteitszorgsysteem gedeeltelijk gesubsidieerd. Op termijn moet het KZS 2.0 echter volledig zelfvoorzienend worden. Een deel van die inkomsten worden gegenereerd door de informatie die op de oude Sportvloerenlijst nog openbaar was, nu achter een betaalmuur te stoppen.

Een van de voorwaarden die het ministerie stelde voor het verstrekken van subsidie, was dat verschillende partijen betrokken zouden zijn bij de herinrichting van het KZS.

Aan het begin van het hele traject is de opdracht voor het Kwaliteitszorgsysteem 2.0 als volgt geformuleerd: “Het kwaliteitszorgsysteem is een private samenwerking tussen gemeenten, markt en sport waarin voorschriften, richtlijnen, aanbevelingen en procedures, aanvullend op wetgeving en formele normering zijn beschreven om te komen tot gecertificeerde sportaccommodaties op het gebied van sportkwaliteit, sportveiligheid en duurzaamheid.”

Er staat echter nergens zwart op wit waar of hoe gemeenten, markt en sport moeten samenwerken. Hoewel NOC*NSF en VSG geen rol meer zien weggelegd voor de BSNC  in de Programmaraad die het KZS aanstuurt, kan zowel de BSNC als individuele marktpartijen, nog altijd participeren. Echter, heeft de branchevereniging haar leden nadrukkelijk verzocht hiervan af te zien nu ze geen plek in de Programmaraad hebben.

Testinstituten zijn van dat verzoek uitgezonderd. Die hebben namelijk een overeenkomst met NOC*NSF om de kwaliteit en veiligheid van de Nederlandse sportaccommodaties te waarborgen.

Van de vijf testinstituten met wie NOC*NSF dit is overeengekomen, zijn alleen Kiwa ISA-Sport en SGS Intron lid van de BSNC. Sports Labs, Ercat en Labosport zijn geen lid van de branchevereniging.

Geef een reactie