Branchevereniging BSNC heeft haar Life-Cycle Analysis tool ingebracht in een landelijke werkgroep. De branchevereniging maakt gebruik van DuboCalc, een tool die ook door Rijkswaterstaat en anderen wordt ingezet om LCA’s te bepalen.

Life-Cycle Analysis zal de komende jaren het nieuwe buzz-woord worden nu overheid en industrie beter beeld willen krijgen van de duurzaamheid en milieubelasting van, onder andere, kunstgrassystemen. Iedereen is het er over eens dat, om de componenten van kunstgrassystemen te kunnen vergelijken, een eenduidig objectief systeem van weging nodig is. Als voorbeeld van wat men nastreeft, wordt vaak verwezen naar de energielabels op wasmachines of televisies.

Naar aanleiding van een onderzoek (CE-Delft rapport) kwam naar voren dat er een nationale behoefte is aan dit soort labels. Dit sluit naadloos aan bij de Routekaart Verduurzaming Sport die voorziet in een gezamenlijke uitvoeringsagenda om de sportsector naar een CO2-arme, circulaire en gezonde sportomgeving te brengen in 2050.

Opbouwen database

Een belangrijke voorwaarde voor het duurzaamheidsrekenen met behulp van DuboCalc is dat een database met LCA’s van sportvloeronderdelen wordt opgebouwd. Dit begint met de pilotfase. Om een start te kunnen maken met de tool is aan de grootste fabrikanten en toeleveranciers van kunstgrasvelden gevraagd om de componenten van sportsystemen in te brengen. Vervolgens wordt daarvan gratis een LCA opgesteld. De data dient om de Nationale Milieudatabase (NMD) met hoogwaardige LCA’s te vullen.

LCA op Europees niveau

Ook op Europees niveau wordt inmiddels gekeken naar de totale milieu impact van een kunstgrassysteem. Sinds twee jaar loopt daar het Product Environmental Footprint Category Rules (PEF-CR) project waarbij de kunstgrasindustrie een van vijf producten is waarvoor de regels worden opgesteld. Namens de kunstgrasindustrie werkt een Technisch Comite met daarin vertegenwoordigers van UEFA, Tarkett, TenCate Grass, Polytex, Re-Match, Sport & Leisure Group en de EMEA Synthetic Turf Council, momenteel aan een eerste versie van de database.

Het streven is om een digitaal dashboard te realiseren waarin iedereen de resultaten, op basis van de ingevoerde parameters, kan aflezen. Mocht het Technisch Comite hierin slagen, dan is de kans groot dat de tool de Europese norm wordt.

Geef een reactie