BSNC kiest voor rust

De branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) kiest ervoor om de gemoederen eerst even te laten bedaren voordat het besluit hoe het zich gaat positioneren ten opzichte van het kwaliteitszorgsysteem.

Aanleg sportveld

De branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) kiest ervoor om de gemoederen eerst even te laten bedaren voordat het besluit hoe het zich gaat positioneren ten opzichte van het kwaliteitszorgsysteem. De boodschap dat het niet langer deel mag uitmaken van de Programmaraad, is voor hen als een donderslag bij heldere hemel gekomen.

De Programmaraad is het beoogde beslissend orgaan voor het nieuwe kwaliteitszorgsysteem, de collectieve regels die de kwaliteit van de Nederlandse sportaccommodaties moet garanderen.

Lange tijd leek ook het Kwaliteitszorgsysteem 2.0 dezelfde weg te bewandelen waar Nederland mee groot is geworden: alle betrokkenen bij elkaar zetten en daar de gulden middenweg uit destilleren. In dit artikel leest hoe dat was voorzien.

Nu de beoogde lanceringsdatum van 2023 steeds dichterbij komt, lijkt het commerciële karakter van de BSNC-leden, voor NOC*NSF en de VSG plotseling een struikelblok te zijn.

Nu de beoogde lanceringsdatum van 2023 steeds dichterbij komt, lijkt het commerciële karakter van de BSNC-leden, voor NOC*NSF en de VSG plotseling een struikelblok te zijn. Zij hebben de branchevereniging nu namelijk laten weten dat ze om die reden niet langer een plek voor hen binnen die Programmaraad zien. 

Moment van bezinning

Dat vertegenwoordigers van commerciële marktpartijen bij beleidsbepalers en ‘de sport’ aan tafel zitten en meeschrijven aan plannen voor een betere kwaliteit, is niets nieuws (in de politiek). Je zou zelfs kunnen stellen dat, gezien de druk om de duurzaamheidsdoelstellingen en de gezondheidsdoelstellingen die respectievelijk voor 2030 en voor 2040 bereikt moeten worden, te realiseren, een dergelijke deelname gewenst/ noodzakelijk is.

BSNC maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van normen en richtlijnen en de beoogde kwaliteit van te realiseren sportaccommodaties in het beoogde systeem

BSNC maakt zich zorgen over de uitvoerbaarheid van normen en richtlijnen en de beoogde kwaliteit van te realiseren sportaccommodaties in het beoogde systeem, wanneer de markt er niet bij betrokken wordt. Daarnaast twijfelt het, door gemaakte keuzes in het KZS 2.0,  aan de mogelijkheid voor de markt om te kunnen innoveren. De BSNC betreurt het, dat er nu geen mogelijkheid meer is om vanuit de markt een inhoudelijke bijdrage (aan het KZS) te kunnen leveren.
Dit is in strijd met het uitgangspunt dat alle partijen betrokken moeten zijn.

De boodschap is BSNC rauw op het dak en heeft de branche in rep en roer gebracht.

Dat er een nieuw Kwaliteitszorgsysteem gaat komen, lijkt onafwendbaar gezien de positie van NOC*NSF en de VSG. Welke rol de BSNC daar nog in gaat spelen, blijft voorlopig in het ongewisse. In een reactie op vragen van Sportvelden.info laat de branchevereniging weten dat ‘de wond nog te vers is en dat het eerst de gemoederen tot bedaren wil brengen voordat het besluit op welke alternatieve manier het proactief kan blijven bijdragen aan het bereiken van de beoogde kwaliteitsverbetering’.

De eerstvolgende bestuursvergadering van de BSNC staat gepland voor begin oktober. Ongetwijfeld zal deze laatste ontwikkeling de agenda domineren.

Geef een reactie