Beschikbaarheid zoetwater onder druk

Minister Harbers waarschuwt dat, als we in Nederland in 2050 weerbaar willen zijn tegen droogte en zoetwatertekorten, we anders met ons zoetwater zullen moeten omgaan.

Dit schrijft minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister gaat Nederland nu efficiënt met water om, maar in de toekomst zijn meer ingrijpende maatregelen nodig.

Problemen zoetwatertekort steeds groter

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het tekort aan zoetwater op korte termijn de urgentste opgave is op het gebied van klimaatadaptatie. Onderzoek in november vanuit het Kennisprogramma Zeespiegelstijging laat bijvoorbeeld zien dat de stijgende zeespiegel de beschikbaarheid van zoetwater onder druk zet. En in alle Deltascenario’s raken het aanbod van zoetwater en de vraag ernaar verder uit balans.

Minister Harbers: “Minder zoet water gebruiken, het verhogen van grondwaterstanden, meer opslag in het IJsselmeer en een gezondere bodem zijn maatregelen waarmee we onze zoetwatervoorziening kunnen verbeteren. Alle overheden en alle watergebruikers moeten dit soort scherpe bestuurlijke keuzes maken. Daarnaast gaan we nu onderzoeken welke verdere opties er nog zijn om een zoetwatertekort te minimaliseren.”

Moeilijke keuzes maken

Vanuit het Deltaprogramma Zoetwater(opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website) werken alle overheden en de gebruikers van zoetwater hard om watertekorten te beperken. Tot nu toe gebeurde dat vooral door het watersysteem te optimaliseren. Maar die aanpak is niet langer genoeg. Vanaf nu moeten alle overheden in beeld brengen hoe ze de toekomstige zoetwatervraag in evenwicht brengen met het wateraanbod. Daarnaast moeten ze in hun ruimtelijke plannen moeilijke keuzes gaan maken, zoals het watergebruik verminderen. Of in bepaalde gebieden een hoger zoutgehalte in het water accepteren. Soms zijn ook schutbeperkingen nodig, waardoor schepen minder vaak door sluizen heen kunnen.

Verkenning naar ingrijpende maatregelen
Dit jaar wordt in onderzoek verkend of een aantal meer ingrijpende maatregelen haalbaar en wenselijk zijn, zoals het tegengaan van verzilting in de Rijn-Maasmonding. Hierbij wordt ook gekeken naar de effecten voor de natuur, waterkwaliteit, scheepvaart en andere functies.

Mis niets!

Later deze maand publiceren wij een update over de ontwikkelingen rondom dry turf voor hockey. Ook kunt u hier dan lezen welke proef de gemeente Amsterdam in gang heeft gezet om meer vocht in de toplaag van een natuurgrasveld te houden en hoe Heracles Almelo water gaat bufferen voor het beregenen van haar velden.

Mis het niet. Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief 

 

Bibliotheek

Onze bibliotheek bevat een groot aantal rapporten en studies over watergebruik voor, waterbehoefte van en waterbesparing  dankzij sportvelden. 

U kunt zich hier nader verdiepen

Geef een reactie