Amsterdam investeert extra in sport

Om bewoners van de 7.000 nieuwe woningen die Amsterdam de komende jaren moet bouwen, te faciliteren, investeert de gemeente 22 miljoen euro in sport en sportvoorzieningen.

installatie hockeyveld

Om bewoners van de 7.000 nieuwe woningen die Amsterdam de komende jaren moet bouwen, te faciliteren, investeert de gemeente 22 miljoen euro in sport en sportvoorzieningen.

De beoogde groei is de grootste groei ooit.

Kunstgras gaat een belangrijke rol spelen om Amsterdammers te laten sporten. “Vanwege de beperkte ruimte zullen we de hoogte in moeten. Dat is spannend,” zei Laura van Walsem, directeur Sport en Bos bij de gemeente Amsterdam, daar onlangs over.
Meer inwoners per vierkante meter zal dus ook een hogere gebruiksintensiteit met zich meebrengen.
“Kunstgras sportvelden sluiten aan op de principes van de circulaire economie. Dat is opgenomen in de Kunstgrasnota die in 2020 is aangenomen. We hebben het plan om sportparken te benutten voor rainproof, waterberging en hittebestrijding. Daarbij blijven we voorlopen in innovatie en doorontwikkeling van kunstgras.”

22 miljoen euro te besteden

De gemeente trekt nu 22 miljoen euro uit om door heel de stad de sportvoorzieningen uit te breiden en te verbeteren. Zo zullen er, onder andere:

• 40 nieuwe speelplekken worden gerealiseerd;
• sportvelden worden aanlegd of omgebouwd van gras – naar kunstgras;
• Het Bijlmer Sportpark opnieuw worden ingericht;
• Sportpark Drieburg worden uitgebreid;
• ledverlichting aangebracht op sportcomplexen;

Wethouder Sofyan Mbarki van Sport wil hiermee doorpakken. “We bewegen in de stad gemiddeld te weinig, en in sommige buurten blijft het bewegen en sporten schrikbarend achter. Daar maak ik mij zorgen over. We kijken de komende jaren daarom nog scherper naar plekken waar investeringen het meest nodig zijn en gaan daar aan de slag. Zo hopen we de verschillen te verkleinen.”

Scale-up toekomstbestendige sportparken

Samen met de Gemeente Haarlem probeert Amsterdam de komende jaren innovatie voor de aanleg of renovatie van kunstgrasvelden te stimuleren.

“Dat doen we door de markt uit te dagen om met oplossingen voor onze transitievraagstukken te komen. Het inkooptraject in dit project heeft een onderzoek- en ontwikkelingsfase met daarna een commerciële fase. Oplossingen worden tijdens 2 verschillende toepassingsmomenten aangescherpt waarbij overheden hun data en expertise beschikbaar stellen en samenwerken met kennispartners en marktpartijen om uiteindelijk de beste oplossingen in te kopen,” zegt Laura van Walsem daarover.

De gemeente ziet veel heil in zogenaamde nonfilled velden. “Behalve dat die de omgeving niet vervuilen met microplastics betekenen die velden ook dat we veel minder onderhoud hoeven uit te voeren,” zo motiveert Projectmanager Buitensportaccommodaties Bert Klein die voorkeur.

Een andere innovatie waar de gemeente binnenkort in investeert, is de aanleg van een non-water hockeyveld dat wel dezelfde karakteristieken zou moeten hebben van een waterveld.

Zo’n veld voorkomt dat er dagelijks, meerdere malen, zo’n 18.000 liter water voor een kunstgrasveld wordt gebruikt. Volgens de Internationale Hockey Federatie (FIH) bespaart dat ook 7 kg CO2 uitstoot per beregeningsbeurt.

Geef een reactie