Advanta pakt driemaal door

Graszaadveredelaar Advanta adviseert sportveldbeheerders om gras voortaan volgens de Triple3-methode te beheren: drie keer doorzaaien, met drie verschillende grasmengsels en in 3 verschillende grassoorten.

Graszaadindustrie geraakt door internationale ontwikkelingen

Graszaadveredelaar Advanta adviseert sportveldbeheerders om gras voortaan volgens de Triple3-methode te beheren: drie keer doorzaaien, met drie verschillende grasmengsels en in 3 verschillende grassoorten.

Volgens grasspecialist Job Steunenberg van Advanta wordt het hoog tijd dat fieldmanagers het onderhoud van hun velden anders gaan aanvliegen: “Het groeiseizoen is in de laatste drie decennia maar liefst een maand langer geworden. Je moet het dus niet aan laten komen op de steeds drogere zomermaanden, maar het onderhoud spreiden over meerdere perioden.”

Steunenberg introduceerde het concept tijdens de Nationale Grasdag die eind vorig jaar in het Grolsch Veste werd georganiseerd.

“In het vroege voorjaar begin je al met de eerste doorzaaironde voor het groot onderhoud uit en je eindigt in het najaar. Dat is dé manier om bij een chemievrij beheer een jaarrond gesloten en vitale grasmat te houden die bestand is tegen de grillen van het weer en meer speeluren.”

Wisselen in mengsels

Advanta adviseert om bij deze aanpak ook steeds een specifiek grasmengsel te kiezen. “Bij Triple3 werk je met drie zaaimomenten, drie pasklare grasmengsels en drie grassoorten,” zegt Steunenberg daarover. Hoofdrollen zijn er voor tetraploïd Engels raaigras en veldbeemdgras.” De eerste is een koudekiemer die al vroeg of juist laat in het jaar de mat kan vullen en versterken en de weerbaarheid vergroot.” Volgens hem geeft Advanta’s Recover 4 Tetra het beste resultaat. Dit mengsel bestaat uit 100% Engels raaigras. “De mat groeit snel dicht, mede door het substantieel deel tetragras met zijn verhoogde weerstand tegen klimaat- en ziektestress.”

Een doorgezaaide grasmat heeft tijd nodig om ’n goede bezetting te bereiken. Dat is een luxe die weinig verenigingen zich kunnen veroorloven, maar als de kans er ligt dan raadt Steunenberg aan om een mengsel met voornamelijk veldbeemd in te zetten.

“Minder tijdsdruk biedt kansen voor veldbeemdgras, de extra component in Topsport Tetra, het dan aangewezen mengsel. Het is een hele duurzame soort, met zijn ondergrondse uitlopers de wapening van de mat, bijzonder sterk en droogtetolerant,” zo merkt hij op.

Volgens hem haalt men het maximale uit Veldbeemd uit DDS-doorzaaien tijdens het groot onderhoud in de zomer. Vandaar dat hij de Avanta DDS-grasmengsels Hattrick (met hoog aandeel veldbeemd) en Victoria (met hoog aandeel Engels raaigras) aanbeveelt.

Alle Triple3-samenstellingen zijn gecoat met Advance, een slimme biostimulerende zaadbehandeling die werkt als een katalysator op de kieming en wortelgroei. Met name Veldbeemd profiteert hiervan. De organische samenstelling met biostimulatoren, enzymen, planthormoon en sporenelementen werkt als een katalysator op de kieming en wortelgroei.

Volgens Advanta, staat bij van nature traagkiemend veldbeemdgras daardoor in kortere tijd boven en er staan meer planten op de vierkante meter.

3x3x3, 3x3x3x3 of 5x3x3x3?

Tijdens de Nationale Grasdag ontstond er ’n discussie of Triple3 wel voldoende is. Sommige bezoekers merkte op dat je er nog een vierde ‘3’ aan kunt toevoegen: de steeds wisselende rijrichting bij het doorzaaien. Naast een veld over de lengte- en breedterichting te bewerken zou het ook volgens hen ook langs beide diagonalen doorgezaaid kunnen worden.

Én er waren bezoekers die opmerkte dat de ‘3’ verschillende momenten rustig opgetrokken kunnen worden naar ‘5’ doorzaaimomenten per jaar. Zij namen echter op de koop toe dat een deel van het zaaisel dan ook al vroegtijdig uit het veld gespeeld zou worden wanneer spelers een veld sneller zouden betreden dan, de opkomende grasplant lief is.

Ongeacht die discussie, alle deelnemers waren het er wel over eens dat frequenter en gevarieerder doorzaaien een beter resultaat levert en dat de sportveldeigenaar niet per definitie duurder uit is. Advanta adviseert om jaarlijks tussen de 90-210 kg te zaaien.

“Met deze aanpak bereik je meer dan 90% grasbezetting. Die volle grasmat komt je duurzaam beheer van het sportveld ten goede,” aldus Steunenberg.

Geef een reactie